Om oss

GIAB Concept – flexibel partner för lyckade byggprojekt

Giab Concept är ett byggföretag verksamt inom tre specialistområden: butiksinredning, monterbyggnation samt traditionella byggjobb. Gemensamt för dessa är att vi står för ett helhetsåtagande från idé till färdig produkt. Vi finns i Tranås, men våra uppdragsgivare finns över hela Norden.

Historik

GIAB Butiksbyggarna AB startades 2007 av Benny Gransing och Magnus Ivarsson, som då hade haft ett långvarigt samarbete i separata företag under flera år. Efterhand har verksamhet och organisation vuxit med nya specialistområden, en utveckling som bidragit till att namnet från och med 2014 är Giab Concept.

Vision

Giab Concept ska driva små och stora byggprojekt på Nordenmarknaden. Ledorden är hög kvalitet och servicegrad. Vår ambition är att alltid jobba för att överträffa våra uppdragsgivares förväntningar och tillföra mervärden. Giab Concept har med sin personal en bred kompetens och täcker det mesta inom bygg och produktion.

Personal

Vi är idag 10 anställda, som periodvis kompletteras med inhyrd personal. Vi arbetar aktivt med personalutveckling och utbildning för att säkerställa höga kvalitetskrav. Vår personal har stor delaktighet och tar eget ansvar i varje projekt. Företaget har som framtidsvision att växa organiskt inom respektive område med bibehållen kvalitet och service.

Verksamhetsområden

Giab Concept verkar inom tre huvudområden: butiksinredning, mässor och traditionella byggjobb. Vi har personal med spetskompetens inom varje område.

Kvalitetspolicy

Företagets ägare och anställda är gemensamt ansvariga för kvalitetssäkringen. Vi arbetar alltid med kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. En kvalitetssäkring innebär att vi alltid arbetar enligt projektplanering som innefattar följande:

 • Projektberedningsplan
 • Byggstartsträff
 • Miljögenomgång
 • Miljöprogram
 • Projektanvisning
 • Projekttidplan
 • Kvalitets- och miljöplan
 • Produktionstidplan
 • Inköpsplan
 • Placeringsritning
 • Produktionskalkyl
 • Rullande tidplan för inledningsskedet
 • Veckoplanering
 • Byggmöten (varannan till 4: e vecka)
 • Löpande dokumenterad egenkontroll
 • Genom respekt och ödmjukhet skapa och behålla en god relation till kunden

Miljöpolicy

Företagets ägare och anställda är gemensamt ansvariga för att miljösäkringen följs i varje projekt. Under byggskedet ansvarar platsansvarig för att miljöaspekterna beaktas enligt fastställt miljöprogram och att regionens rutiner för miljöledningsarbetet följs. Miljö behandlas som särskild punkt under driftmöten. Miljödokumentation samlas i resultatpärmen för projektet och utgörs av miljöprogram, miljövarudeklarationer, egenkontroller och ev. miljörevision. Arbetsplatsen miljöanpassas enligt:

 • Engångsmaterial undviks
 • Miljömärkt kontorsmaterial används
 • Källsortering av restprodukter utförs