BUTIKER – EN DEL AV FRAMTIDENS SHOPPING

Med några av Sveriges ledande affärskedjor som våra uppdragsgivare har vi byggt upp en bred erfarenhet av att leverera nyckelfärdig, modern butiksinredning.Uppdragen sker över hela Norden och täcker in flera olika branscher. Framgångsformeln stavas flexibla arbetslag som jobbar snabbt och kan växla upp när uppdragen blir omfattande.

När du väljer en butikslösning från oss märker du direkt att vi tar grepp om helheten; från formgivning och planering, via inköp av material, inredning, ljus, bild, media till genomförande, byggnation och städning.
Inga frågor faller mellan stolarna. Överblicken är god. Resultatet högsta klass – enligt våra kunder.

Formgivning

Oavsett om du har en egen idé på din butik eller vill använda dig av våra kontakter och verktyg för butiksplanering kan du vara säker på ett tryggt samarbete. Planering och formgivning är ett viktigt första steg mot en butiksmiljö som stämmer överens med dina förväntningar. Ett viktigt steg för att göra rätt från början. Genom vår mångåriga erfarenhet av butikskoncept för ett brett branschspann kan vi bidra med många tips på lösningar redan i detta skede. Alltid med utgångspunkt i funktion och estetik.

Butiksbyggnation

Kombination av material, samspel mellan form, funktion och färg är alla viktiga komponenter som ska samspela när det är dags att börja bygga din butik. I formgivningssteget planeras dessa faktorer och är nu redo att överföras till verkligheten. Giab Concept driver projektet framåt och våra erfarna butiksbyggare har specialistkompetens för att kunna erbjuda totalentreprenad i byggprocessen. Färdiga produkter för butiksinredning kombineras effektivt med platsbyggda enheter. Stort eller litet spelar ingen roll, vi ser till att du får ut maximalt av din butiksyta.

IDESKISS

Vi kan tillsammans med dig och din arkitekt ta fram den inredningen som passar just din kund.

Sedan 2008 har vi skissat så pennan glöder så låt oss ta oss an din kommande butik.

PROJEKTLEDNING

Vi ansvarar för hela projektet. Från skisstadiet till färdigöppnad butik. Våra projektledare är navet i projektet och håller i taktpinnen med alla externa parter, Den viktigaste dialogen har vi med dig och ser till att förstärka ditt varumärke och lönsamhet.


INKÖP

Vi har ett brett nätverk av leverantörer eller använder oss av föreskrivande för att både nå rätt kvalitet, tidsplan och budget.


INREDNING

Vi tillverkar inredning och erbjuder ett brett sortiment av standardprodukter från våra partners

MONTERING

Våra montörer ser till din installation görs korrekt enligt alla regler och inte minst görs med god kvalitet.

STÄDNING

Vi erbjuder självklart det som många missar; att lämna rent och snyggt och vi lämnar då du du vrider om låset och öppnar butiken till dina kunder.