Butiksbyggnation

Kombination av material, samspel mellan form, funktion och färg är alla viktiga komponenter som ska samspela när det är dags att börja bygga din butik. I formgivningssteget planeras dessa faktorer och är nu redo att överföras till verkligheten. Giab Concept driver projektet framåt och våra erfarna butiksbyggare har specialistkompetens för att kunna erbjuda totalentreprenad i byggprocessen. Färdiga produkter för butiksinredning kombineras effektivt med platsbyggda enheter. Stort eller litet spelar ingen roll, vi ser till att du får ut maximalt av din butiksyta.